Byla změněna páka, jejíž design byl sjednocen s další děrovačkou a sešívačkou.