Vyobrazení kapičky se objevuje i na dalších výrobcích.