Ochranná známka používaná na korespondenci, 30. - 40. léta